Lilla Siri med mamma Raisa

Född 1993-07-13

SU(V)CH Bussahagens Fred-AstaireFINU(V)CH INTU(V)CH NORDU(V)CH Hörkaer´s X Cadett JCH LUCH Fipps Von Der Humboldtruh
VDHCH Xeni Vom Steffelstamm
SU(V)CH Bussahagens Catja Tsehai Feri Festhalter
SU(V)CH Familjärs Nita
SVCH SU(V)CH Bussahagens Esther-WilliamsSVCH SU(V)CH Södersjöns Julle Strömstigens Brandy Boy
Tromika´s Lille Tiruska
SU(V)CH Familjärs Nita Familjärs Viktor
Familjärs Kia

VALPAR:
Bussahagens Audrie-Hepburn   1 Ukl, 1 ökl spår