Svenska taxklubbens utmärkelsetecken i GULD, utdelat -98
Bestående av medlemsmärket i guld avsett att utdelas till
Svenska taxuppfödare, som under minst 10 års tid haft framgångsrik uppfödarverksamhet.
Krav på tio (10) 1:a pris med hp i uppfödarklass eller tio (10) champions under loppet av minst 10 år. Uppfödningen skall vara baserad på minst tre tikar.

Taxklubbens Bruksuppfödarpris
Svenska Taxklubben vill med sitt bruksuppfödarpris främja aveln av framstående jakttaxar och uppmuntra uppfödare av sådana taxar. Priset delas ut i guld högre valör, guld, silver och brons.
Kenneln har Taxklubbens bruksuppfödarpris i Brons år 1994, i Silver 1999 och i Guld år 2007.

SKK Bruksuppfödarepris
Bruksuppfödarepriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov.
Bruksuppfödarepriset utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
Kenneln har fått Bruksuppfödarepriset åren 2000 och 2008.

Taxklubbens Bruksavelspris
Svenska Taxklubben vill med sitt bruksavelspris premiera taxar, vars avkomlingar utmärkt sig på jaktprov (spår, drev, gryt) och därmed stimulera intresset för uppfödning av jaktmässigt framstående taxar med god exteriör.

Guld, Silver, Brons Int Nord FinU(v)ch Hörkares X Cadett

Silver, Brons Int Nord o Finu(vg) ch SVCH, Sv.99,00 Bussahagens Leonardo Di Caprio

Silver, Brons Su(V)ch Familjärs Nita

Brons Su(v)ch SVCH Södersjöns Julle

Brons Int SoN U(v)ch Södersjöns Gloria

Brons Su(v) Ch Bussahagens Catja

Brons Int SoNu(v)ch Bussahagens Diana Ross

Brons Su(v)ch Bussahagens Kiss-Me-Kate

Brons Multich Bussahagens Qosak

Brons Bussahagens Mick-Jagger

Brons Bussahagens Singoalla


Vi har sedan 1978 och fram till 2013 fött upp 24 kullar, 86 valpar som uppnått ålder för kvalifikationer för utsällning och jaktprovsresultat och följande:

12 Internationella champions

50 Nationella champions

25 Viltspårschampions

1 Världsvinnare 2008

Ett ANTAL andra vinnartitlar samt hundar med godkänd anlag spår eller pris i öppenklass spår cert/ck på utställning!

Världens enda kanintax med pris på drevprov (2 rå 2X3 hj) Multich Hörkares X Ibiza

Sveriges enda långhåriga kanintax med pris på på grytprov i Danmark med 60 poäng och gdk.karaktärsprov Sverige IntNord o Finu(vg) ch SVCH, SV.99,00 Bussahagens Leonardo Di Caprio

Ett antal BIS-Vinnare SVTK, Gruppvinnare SKK samt provets bästa på viltspår!

Vi Tackar alla våra duktiga valpköpare för detta! Utan er hade det aldrig lyckats!